Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

EYETERNAL LIFESTYLE

Personal Training & Coaching

Customer Testimonials

Nico

2-11-2018

Na 2 jaar minimaal sporten en maximaal chips eten een afspraak gemaakt bij Eyeternal Lifestyle. Nu 1,5 jaar later heb ik door Gino meer discipline en ben ik beter in shape dan ooit. Deze man zorgt er met zijn enthousiasme voor dat je alles geeft. Daarnaast is hij ook altijd beschikbaar voor advies en een goed gesprek :)

________________

After 2 years of minimum exercise and eating bags of chips, I made an appointment at Eyeternal Lifestyle. Now 1.5 years later I have more discipline by Gino and I am better in shape than ever. This man, with his enthusiasm, makes sure that you give everything. In addition, he is always available for advice and a good conversation :)

Niels

3-11-2018

I have trained with Gino for 2 years now and still counting. He is knowledgeable and very enthusiastic about everything that he’s teaching. He keeps structure and makes sure you can do the exercises alone as well.

Helin

4-11-2018

Het moment dat ik besloot om fitter te willen zijn, ben ik opzoek gegaan naar een enthousiaste coach die mijn doelen begrijpt en evenveel inzet uitstraalde als dat ik voelde. Na enige tijd zoeken en proeflesjes gedaan te hebben bij diverse PT’s, kwam ik uit bij Gino Promes. Ik voelde mij door hem meteen serieus genomen en kreeg bakken vol positieve energie na elk gesprek. Of het nu ging over praktische zaken, over dalende motivatie in het proces, òf als het ging over iets persoonlijks, door de woorden van Gino zag het er erna altijd beter uit! Naast het mentale stukje, ervaar ik deze PT als een man met uitstekende kennis over zijn vak. Wat ik zo fijn vond, is dat Gino bijvoorbeeld niet alleen de oefening die uitgevoerd moest worden instrueerdde, maar hierbij ook een stukje theorie uitdroeg, waardoor ik optimaal wist waar ik mee bezig was, gelinkt aan mijn doelen. De sessies hebben ervoor gezorgd dat niet alleen mijn kennis betreft sport is vergroot, maar ik heb daarnaast ook een geweldig fysiek en mentaal resultaat behaald! VB: Ik kan nu optrekken; iets wat ik altijd al wilde! Kortom: een TOP Personal Trainer, zowel voor fysieke als mentale coaching!

_____________________________

The moment I decided to become fitter, I went looking for an enthusiastic coach who understood my goals and exuded as much effort as I felt. After some time searching and trial lessons at various PT's, I came to Gino Promes. I felt immediately taken seriously by him and got tons of full positive energy after every conversation. Whether it was about practical matters, about declining motivation in the process, or when it was about something personal, the words of Gino always made things look lbetter afterwards! Besides the mental part, I experience this PT as a man with excellent knowledge about his profession. What I liked so much is that Gino instructed not only the exercise that had to be performed, but also a the theory which was needed in order to know what I was doing, linked to my goals. The sessions have ensured that, not only my knowledge about sports has been increased, but I also achieved a great physical and mental result! For example: Now, I can pull my self up; something I always wanted! In short: a TOP Personal Trainer, for both physical and mental coaching!

Alexander

18-11-2018

I know Gino from the fitness school he worked before. He trained me very well to run the Marathon du Mont Blanc in Chamonix! I told him what I wanted to do namely to run a marathon in the mountains. He made a scheme how to train to run that marathon. I liked the course very much! He made my leggs very strong by pushing me to go further. I ran the marathon very well! So thank you again Gino! Now I am going to train at the new fitness school. I've had my first lesson from Gino and it was like before and I liked it very much! At the moment I don't have a real target but I want to be in shape. I know Gino is the person to get me in shape again!

Jaleesa

12-11-2018

Ruim 7 jaar werk ik als danseres, waardoor ik altijd fit moet zijn. Als training volgde ik hiernaast nog danslessen maar ik ging nooit naar de sportsschool. Ik wist niet hoe ik het moest aanpakken en had daardoor geen motivatie. Toen besloot ik PT sessies bij Gino te volgen met als doel meer spiermassa te kweken en mijn lichaam te shapen. Gino heeft me heel goed begeleid, gemotiveerd en daagde me elke keer uit. Ik zag al snel resultaten en door zijn leuke persoonlijkheid en humor zag ik er niet meer tegenop om te gaan trainen.

__________________________________

For more than 7 years I work as a dancer, so I always have to be fit. As a training I also followed dance classes but I never went to the gym. I did not know how to approach it and therefore I had no motivation. Then I decided to follow PT sessions at Gino with the aim of growing more muscle mass and shaping my body. Gino guided me very well, motivated and challenged me every time. I quickly saw results and because of his nice personality and humor I did not see any more things to not start training.

Robin

1-12-2018

Toen ik begon met trainen ben ik bij Gino terecht gekomen. Eerst heeft Gino mij de basis geleerd qua oefeningen en voeding. Daarnaast weet Gino trainingen leuk te houden en je elke keer weer een stapje verder uit te dagen. Zijn enthousiasme en betrokkenheid is echt super!

___________________________

When I started training I ended up at Gino. Gino first taught me the basics in terms of exercises and nutrition. Gino also knows how to keep training sessions fun and to challenge you every way. His enthusiasm and involvement is really great!

Customer Testimonials

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible