Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

EYETERNAL LIFESTYLE

Personal Training & Coaching

Wat doen wij:

Kwetsbare doelgroepen waaronder kinderen/ jongeren tussen 8 en 23 jaar uit Rotterdam activeren op het gebied van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en discipline door middel van sport en coaching. Dit om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, werkloosheid onder jongeren te verminderen en de jongeren bewust te maken van hun mogelijkheden. Wij zorgen voor een doorlopend veilig sportklimaat onder de jongeren en een duurzame toekomst.

Naast het activeren creëren wij een team met voormalige deelnemers tussen 18 en 23 jaar die de ambitie en talent hebben om coach te worden binnen het project SAMEN STERK. 

De instrumenten die wij hiervoor inzetten zijn:

-     sporten met het eigen lichaam

-     coaching en empowerment bijeenkomsten

-     hands on support and coaching op het gebied van school en werk

-     interne stage

-     vrijwilligerswerk

-     peer to peer coaching (van deelnemer naar coach)

Doelgroep:

Het gaat hierbij om een kwetsbare doelgroep tussen 8 en 23 jaar. Kwetsbaar houdt bijvoorbeeld in:

-  zitten op speciaal onderwijs

-  uit een gezin komen met lage inkomens

-  geen opleiding/werk hebben (drop out/werkloos)

-  in aanraking zijn met de hulpverlening zoals (school) maatschappelijk werk, jeugdzorg, etc.

-  absentie op school en spijbelgedrag (leerplicht)

-  geen idee hebben wat zij willen in de toekomst

-  thuis-/dakloze jongeren

De doelgroep wordt onderverdeeld in meerdere leeftijdscategorien, zodat er een gepast lesaanbod kan plaatsvinden en rekening wordt gehouden met de leeftijdsverschillen en vraag.

Hoe doen wij dit:

Wij bieden, in een periode van minimaal een (school)jaar, 1 tot 3 keer per week sportlessen onder begeleiding van professionals.

De sportlessen:

Sporten met je eigen lichaam, ook wel lichaamsgewicht training genoemd. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een circuitvorm of een wedstrijd. Het aanbod is afhankelijk van de vraag.

Naast het fysieke werken wij ook aan het mentaal sterker worden door middel van empowerment bijeenkomsten/workshops bij jongeren vanaf 16 jaar.

Empowerment:

Wij creëren bewustwording en stimuleren de jongeren om het beste uit henzelf te halen. Het thema wat centraal staat is: ‘Ken Jezelf’. Hiervoor schakelen wij externe coaches in. De empowerment bijeenkomsten/ workshops vinden gemiddeld 1 x per 2 weken plaats.

Tijdens dit traject wordt er vanaf 12 jaar hands on gewerkt door alle betrokken coaches en projectleiders.

Hands on:

Elke deelnemer krijgt, indien nodig, 1 uur coaching per week. Zodra er iets ‘bijzonders’ gesignaleerd is wordt er direct overgegaan tot actie met de jeugd gevolgd door de benodigde stappen. Dit kan zijn dat de jeugd aantoont/aangeeft goed te zijn in een bepaald vak/skill. Wij zoeken dan een partij waar de jeugd terecht kan om dat te ontwikkelen waar hij/zij goed in is of leuk vindt. Wanneer dit bijvoorbeeld sport is kunnen wij de jeugd uitzenden naar andere sportactiviteiten om te gaan proefsporten.

De deelnemers krijgen 100% aandacht en er wordt scherp toegezien op hoe het project verloopt, ontwikkelt en daar waar nodig bijgestuurd moet worden. Bij sommige projecten zullen er 2 coaches aanwezig zijn waarvan 1 de les draait en de ander observeert, bijspringt en documenteert. Er wordt op dat moment bewust gekozen voor 2 coaches, zodat er volledige aandacht is voor de doelgroep. Kwaliteit van het project wordt hierdoor zorgvuldig bewaakt. De coaches zullen in contact staan met de projectleiders. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het tweedelijns werk en de coaches zijn verantwoordelijk voor het eerstelijns werk. Voor de coaches zijn de projectleiders een vangnet. 

Wat hebben wij ervoor nodig:

Kinderen/ Jongeren: Organisaties en partijen die deze doelgroep kan bereiken en/of aanleveren. Zij staan direct met deze doelgroep in contact of weten de deuren naar deze doelgroep te openen.

Coaches: Zij die bekwaam en ervaren zijn om het project uit te voeren. De deelnemers zullen het meest met hen in contact staan.

Netwerk: Organisatie en partijen waarmee samenwerkingen op alle vlakken binnen het project mogelijk zijn. Dit om de lijnen zo kort en warm mogelijk te houden zodat doelen behalen voor jongeren laagdrempelig is.

Financiering: De nodige middelen die ingezet moeten worden om het project uit te kunnen voeren.

Met wie werken wij samen:

Wij werken samen met professionals uit de sportwereld , bedrijven en organisaties die met sport en/of doelgroep verbonden zijn. Deze professionals en organisaties zetten wij in voor de financiering, uitvoering en opvolging van het project. De bedrijven en organisaties ( denk hierbij aan opleidingsinstituten of een werkgever) schakelen wij in om de doorstroom na het project te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast werken wij samen met instanties die deze doelgroep kan aanleveren of kan doorsturen.